پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم

ساخت وبلاگ
چکیده : سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۰۱ ب.ظ شبکه های حسگر بی سیم از تعدادی گره حسگر با انرژی محدود تشکیل ... با عنوان : پروژه الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم بخوانید :

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۰۱ ب.ظ

image
شبکه های حسگر بی سیم از تعدادی گره حسگر با انرژی محدود تشکیل شده اند که در فواصلی از هم در یک محدوده جغرافیایی پخش شده اند. به دلیل این که گره ها دارای ...

[PDF]مروری بر روش های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

خود به عنوان سر خوشه انتخاب می شود. در نسخه بهبود. یافته این  که. LCA2. [27]. نامیده می شود محدودیت. انرژی در شبکه های حسگربی سیم نی در نظر گرفته شده. است. Hybrid. Energy. Efficient. Distributed. Clustering(HEED). : یک لری خوشه بندی توزیع شد. ه اسات و. ترکیبی از ه ینه ارتبالی و انرژی را در زمان انتخاب سرخوشه ها.

روش های خوشه بندی انرژی کارآمد در شبکه های حسگر بی سیم

یک شبکه حسگر بی سیم، از تعداد زیادی گره های حسگر تشکیل شده است که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازند. شبکه های حسگر بی سیم، شبکه هایی هستند که در خیلی از کاربردهای مهم مورد استفاده قرار می گیرند و نیاز به پاسخ بلادرنگ و سریع در زمان تعیین شده می باشد. اما در مقابل تلاش برای بی ...

کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتمهای ...

Dec 18, 2017 - در این میان، پروتکل‌های خوشه‌بندی سلسله مراتبی نقش مؤثرتری دارند. نحوه ساخت خوشه، روش های انتخاب سرخوشه و نحوه انتقال داده ها از جمله مسائلی هستند که در میزان مصرف انرژی نقش دارند. از این رو در این مقاله به بررسی روش‌های کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم پرداخته می شود و جدیدترین روش‌هایی که در دو سال ...

[PDF]ﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ - ResearchGate

در درون اﯾﻦ ﺧﻮﺷﻪ. ﻫﺎ، ﯾﮏ ﺳﺮﺧﻮﺷﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم. ﻫﺎ را از. ﮔﺮه. ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن. ﻫﺎ. را ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎ. ل ﻣﯽ. دﻫﺪ. [6] . اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﺳﺖ و ﺑﺪون وﺟﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎرا ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژی، ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣ. ﻄﺮح. ﺷﺪه.

[PDF]الگوریتم مسیریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در ...

افزایش طول عمر شبکه ، شبکه های حسگر بیسیم،خوشه بندی ، کاهش مصرف انرژی. -1. مقدمه. یک شبکه حسگر متشکل از تعداد زیادی گره. های حسگری است. که در یک محیط به طور گسترده پخش شده و به جمع. آوری. اطالعات از محیط می. پردازند گستره کاربری شبکههای حسگربیسیم بسیار زیاد است که کاربردهای کشاورزی، پزشکی. ،صنعتی ...
الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم بررسی روشهای خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم انواع خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی درشبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم چیست خوشه بندی شبکه های حسگر بیسیم کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم انواع پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
موافقین۰ مخالفین۰ ۹۶/۱۰/۲۶
پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری کامل ترین فایل-دانلود مستقیم...
ما را در سایت پاورپوینت حسابرسی کامپیوتری کامل ترین فایل-دانلود مستقیم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : چهارشنبه 27 دی 1396 ساعت: 16:07